Voorstelling Leonardo da Vinci Kanajeroodzangers Onze repetities Oefenen voor nieuw project

Home

ONS NIEUWE PROJECT HET 40 JARIG JUBILEUM!

“Een voorstelling met een strik erom”

Koor Kanaljerood is opgericht in 1980 als strijdliederenkoor; Het Socialistisch Strijdliederenkoor Kanaljerood.  Zo’n tien jaar later, rond 1990 werd hetProjectkoor Kanaljerood´. Een Projectkoor is het nog steeds. We blijven altijd bezig en werken ook nu weer toe naar een nieuw thema, waar we een bijzonder zangproject van maken.

We zingen nog steeds over actuele situaties vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Koor Kanaljerood moet na deze 40 jaren blijven voortbestaan vinden wij, want er zullen altijd maatschappelijke discussies blijven waarin wij allemaal onze stem moeten, willen en kunnen laten horen!

Nog steeds hebben we een vaste ledenkern die langzamerhand van “Rood” naar ‘Grijzer’ groeit maar die energiek, dwars en humoristisch blijft!

Ons jubileum zal in 2020 in een mooie voorstelling worden gegoten met zeer diverse en interessante liederen uit voorgaande projecten. 

Heb je ooit meegezongen in Kanaljerood en heb je ook nog steeds een maatschappelijke ‘insteek’?

Meld je aan en doe mee!  

Ben je nieuw en wil je aan dit project meezingen?  Ook dan wordt je door ons hartelijk verwelkomd!