Project Leef Tijd

Ons laatste project  Project LEEF-TIJD en de achtergrond.

De teksten sloten aan bij onze beleving van ouder worden, vanuit de vraag:

Er is tijd van Leven en wat te doen met die Tijd van Leven?  

Wij als naoorlogse generatie naderen onze pensioengerechtigde leeftijd. Maar is dit het einde van een werk-, arbeidzaam en zinvol leven?   Wij stelden onszelf vraag: Zijn Wij Nu Een Probleem?  Onze generatie werd door onze overheid gekwalificeerd als aankomend maatschappelijk probleem: ‘stijgende zorgvraag, ontoereikende pensioengelden en een onaangepaste huisvesting’. 

Maar ons creatieve en strijdbare weerwerk werd: Ouder worden is ook bijzonder!  In onze voorstellingen LEEF-TIJD zongen wij liederen vol ontroering, ter bezinning en met humor.  Liederen over ‘Oude Mensen , het ‘Hedonisme’, ‘Het Lege Nest’,  ‘De Bejaarde’. Als jij er niet meer bent’, over ‘Straks’, als we met pensioen zijn en dan nog een keer uit ons dak gaan! EWord ik nou echt ouder en is dat niet vreemd?

Leave a Reply