Actueel

Binnenkort – KOOR ONTMOET RAP-

Een voorstelling van Kanaljerood met jonge rappers! 

OUD en JONG zijn relatieve begrippen. De belevingswereld van jongeren en ouderen is immers erg verschillend. Maar wij als koor en jonge rappers hebben toch een gemeenschappelijkheid!

Afbeeldingsresultaat voor mark de greefOns koor brengt vaak eigen teksten over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen die ons raken.  Jongeren uiten ook hun mening over persoonlijke en maatschappelijke situaties die hen raken. Dat doen ook zij met eigen teksten, onder andere in de RAP-vorm.

Wij zijn nieuwsgierig naar elkaars teksten en muziek. Door teksten van beide kanten samen te voegen en te verweven, willen we muziek voor elkaar herkenbaar maken.

Met medewerking van de rappers Mark de Geest en Joey van Ede.

Dankzij de eenmalige financiële bijdragen van het VSB-fonds,de Fuldauerstichting en het Cultuurfonds Overijssel, kunnen wij de organisatie en de uitvoering mogelijk maken.

Wij zijn hen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning!

Houdt u deze site in de gaten voor meer informatie over data en locaties!