Voorstelling Leonardo da Vinci Kanajeroodzangers Onze repetities Oefenen voor nieuw project

Home

Ons nieuwe project is ons veertig jarig jubileum.

Oftewel “Liederen met een strik”

Koor Kanaljerood is opgericht in 1980 als Het Socialistisch Strijdliederenkoor Kanaljerood. Rond 1990 werd hetProjectkoor Kanaljerood´. Een Projectkoor is het nog steeds. We blijven altijd bezig en werken ook nu weer toe naar een nieuw thema, waar we weer een bijzonder zangproject van maken.  Wij zingen nog steeds over actuele situaties vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Koor Kanaljerood moet na deze 40 jaren blijven voortbestaan vinden wij, want er zullen altijd maatschappelijke discussies blijven waarin wij allemaal onze stem (zelfs zingend) kunnen laten horen!  Ons koor bestaat uit  een vaste ledenkern die langzamerhand van “Rood” naar ‘Grijzer’ groeit maar die energiek, dwars en humoristisch blijft! 

Onze twee  geplande jubileumvoorstellingen in november 2020 in Hengelo en Enschede zullen zeer diverse en interessante liederen uit voorgaande projecten bevatten. 

Coronavirus.

In verband met het Coronavirus hopen wij dat wij onze jubileumvoorstellingen zullen kunnen uitvoeren.  Op dit moment zijn er geen repetities. Heb je ooit meegezongen in Kanaljerood en wil je meedoen aan dit jubileumproject? Ben je nieuw en wil je meezingen?  Je kunt je altijd opgeven en je wordt door ons heel hartelijk verwelkomd als wij weer starten met onze zang-voorbereidingen!

De geplande korte optredens in april en mei in het Historisch Museum Hengeloter herdenking van de Bevrijding van Hengelo in de Tweede Wereldoorlog, zullen geen doorgang vinden.