Voorstelling Leonardo da Vinci Kanajeroodzangers Onze repetities Oefenen voor nieuw project

Home

 Kanaljerood in Coronatijden.

In verband met het Coronavirus zijn vanaf februari 2020 de repetities stil gelegd.

Koorleden die wilden meedoen aan een experiment, hebben thuis hun eigen partij van het Zweedse lied ‘Vem Kan Segla Foruten Wind ‘ digitaal ingezongen.  Dit is verzameld en heel goed samengebracht en bewerkt door Jean van Vugt.  Koorlid en schilderes Herna Wielink had een teken-aquareldagboekje bijgehouden in de begintijd van de Coronaepidemie. Dit is ter illustratie gebruikt voor het lied. Het eindresultaat is een bijzondere koorversie met herkenbare beelden!

De tekst geeft deze tijd treffend weer: “Ik kan zeilen zonder wind en roeien zonder spanen maar niet scheiden van een vriend zonder verdriet en tranen”.

Zie de YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=CadBz0HUyjE

Hoe verder?

Helaas, na een korte herstart van de repetities in een andere Coronaproof-veilige locatie na de zomervakantie, stopte Kanaljerood noodgedwongen opnieuw. Een groot deel van t koor is niet piepjong meer en men wil voorzichtig zijn met elkaar. 

Zodra Kanaljerood weer in de gelegenheid komt om de repetities te hervatten en toe te werken naar een nieuw optreden, zal dit zo spoedig mogelijk op de site worden vermeld. Tot zover wordt getracht het Coronavirus ver van iedereen te houden en zingt iedereen thuis. Leden die dit willen nemen deel aan de digitale Kanaljeroodrepetities via Zoom. 

 

 

 

 

Tekening: Hella van Honschooten.