Voorstelling Leonardo da Vinci Kanajeroodzangers Onze repetities Oefenen voor nieuw project

Home

CORONATIJD

In verband met het Coronavirus waren de afgelopen maanden onze repetities stilgelegd.  Sommige koorleden hebben de afgelopen zomer samen en op afstand mooie wandelingen gemaakt. Ook hebben we een digitaal lied ingestudeerd.

Helaas, na een kort herstel van onze repetities in een andere Coronaproof-veilige locatie, zijn we noodgedwongen opnieuw weer gestopt. Een groot deel van ons koor bestaat uit een oudere leeftijdsgroep en we zijn voorzichtig met elkaar.

We hopen natuurlijk dat wij weer in de gelegenheid zullen worden gesteld om onze repetities te hervatten en toe te werken naar een mooi optreden. Tot zover proberen wij allen het Coronavirus ver van ons te houden en zingen we thuis maar onder de douche. 

Onze geplande optredens op zaterdag 14 en zondag 15 november komen te vervallen.

Houdt u onze website in de gaten. Zodra er weer informatie is, zal dit worden aangegeven.