Over Kanaljerood

Het ontstaan van Kanaljerood

Ontstaan in 1980 als “Het Socialistisch Strijdliederenkoor Kanaljerood”

Kanaljerood ontstond in 1980. Het koor wilde haar stem laten horen over belangrijke aspecten in de samenleving en zong liederen met een maatschappijkritische insteek. Er werd met regelmaat opgetreden bij diverse lokale en landelijke manifestaties zoals de viering van 1 mei; de dag van de arbeid. In latere jaren werd er meer projectmatig gezongen.

 

Vanaf 1990 is het “Projectkoor Kanaljerood”. 

Als projectkoor worden liederen gemaakt, vertaald, bij elkaar gezocht of samengesteld vanuit een breed maatschappelijk thema dat actueel is en wat de leden bezighoudt. Bij een nieuw gekozen project ontstaat uit het koor een projectcommissie die de algehele organisatie onder haar hoede neemt. Een leuke manier om met elkaar naar iets toe toe te werken en direct betrokken te zijn bij de voorstellingen die ontstaan.  Aan een project wordt ongeveer 1,5 jaar gewerkt. In PROJECTHISTORIE  is meer te lezen over alle uitgevoerde projecten.

Bestuur van Kanaljerood 

Herbert Wolsink, voorzitter
Hella van Honschooten, secretaris
Philip Deumer, penningmeester
Carien de Wit, lid

Dirigent

Iassen Raykov is vanaf augustus 2002 de vaste dirigent. Hij geeft het koor mede haar eigenheid en kwaliteit en onder zijn leiding worden boeiende projecten uitgevoerd.

Iassen, geboren in Varna Bulgarije, studeerde Piano aan de conservatoria in Sofia, Enschede en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ook studeerde hij koordirectie bij Jos Vermunt, Daniel Reuss, Hans van den Hombergh en Jos van Veldhoven. Bij de laatste specialiseerde hij zich in Oude Muziek.  In 2006 sloot hij zijn studies Koordirectie en Orkestdirectie af.

Iassen Raykov is ook dirigent van: Kamerkoor Canteklaer, Toonkunstkoor Emmen, Vocaal Ensemble La Colombe , Vocaal Ensemble ZutphenToonkunstkoor Caecilia en vormt tevens een duo:  Zang | Piano duo Evelyn Ziegler en Iassen Raykov.

Raykov is mede bestuurslid van Stichting Academia Musica.

http://www.iassenraykov.com