Repertoire

       De liederenkeuze.

Een aantal leden van Kanaljerood schreven vaak zelf teksten voor de (afgelopen) projecten.  Dat is steeds een spannende weg en een creatieve uitdaging! Ook de dirigent heeft in het project LEEFTIJD alle muziek gecomponeerd. De theatrale vormgeving en het decor  worden ook vrijwel altijd door eigen koorleden ontworpen en vormgegeven.  Onze projecten en liederen sluiten aan bij onze eigen belevingswereld en bij actuele, maatschappelijke thema´s.  Wij zingen soms teksten in de originele taal, soms vertaald. Maatschappelijk kritische liederen zijn nog steeds actueel en gaan over gelijkwaardigheid, strijdvaardigheid, over mens en milieu en opkomen voor rechten, waar dan ook.   Ook werken wij nauw samen met professionele musici, acteurs en amateurs.