Repertoire

       De liederenkeuze.

Een aantal leden van Kanaljerood schrijft vaak teksten voor de projecten.  Dat is steeds een spannende weg en een creatieve uitdaging! Ook de dirigent heeft in het project LEEFTIJD alle muziek gecomponeerd. De theatrale vormgeving en het decor  worden ook vrijwel altijd door eigen koorleden van Kanaljerood ontworpen en vormgegeven. 

De projecten en liederen sluiten aan bij de eigen belevingswereld en bij actuele, maatschappelijke thema´s.  Kanaljerood zingt soms teksten in de originele taal, soms vertaald. Maatschappelijk kritische liederen zijn nog steeds actueel en gaan over gelijkwaardigheid, strijdvaardigheid, over mens en milieu en opkomen voor rechten, waar dan ook.  

Ook werkt Kanaljerood nauw samen met professionele musici, acteurs en andere amateurs.